W związku z wejściem reformy szkolnej od 01.09.2019 przestały istnieć
Zespół Szkół Ogólnokształcacych nr 8 oraz Gimnazjum 35.
Wszelkie materiały archiwalne oraz bieżące informacje znajdują się
na stronie XLVII Liceum Ogólnokształcacego w Łodzi

www.47lo.pl

Za 5 sekund strona powinna zostać automatycznie przekierowana,
jeœli to nie nastąpi kliknij w nowy adres strony