BAZA DYDAKTYCZNA I SPORTOWA SZKOŁY

Szkoła dysponuje:

 • dziennikiem elektronicznym, w którym na bieżąco, każdego dnia Rodzice i Uczniowie otrzymują liczne informacje na temat tego, co się dzieje w szkole,

 • szatnią na karty chipowe, gdzie uczniowie mogą przechowywać np. obuwie na zmianę, stroje sportowe, podręcznik, zeszyty,

 • wspaniałą bazą sportową, m.in. pełnowymiarową salą sportową, dwoma wielofunkcyjnymi boiskami /piłka ręczna, siatkówka, koszykówka/, boiskiem do piłki nożnej ze sztuczną murawą typu „Orlik”,

 • certyfikowanymi laboratoriami ECDL-a

 • bogato wyposażoną biblioteką z wypożyczalnią, czytelniami, dostępem do komputerów, Internetu,

 • pracowniami komputerowymi z dostępem do Internetu oraz dostępem do Wi–Fi na terenie całej placówki,

 • salą konferencyjno - teatralną z profesjonalną sceną

 • nowoczesnymi multimedialnymi pracowniami przedmiotowymi,

 • nowoczesnymi pracowniami i salami dydaktycznymi,

 • bardzo nowoczesnymi i atrakcyjnymi dla dzieci metodami nauczania,

 • 2 bufetami i stołówką, dożywianiem dla dzieci potrzebujących pomocy,

 • fachową, życzliwą i opiekuńczą kadrą pedagogiczną.

Wychowanie fizyczne

 • Pełnowymiarowa sala do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej z trzema sektorami + widownia,

 • sala „lustrzana” do zajęć typu balet, aerobik,

 • 2 sale do zajęć judo, gimnastycznych, karate,

 • pełne zaplecze sanitarne, 4 szatnie, natryski

 • siłownia.

 • Tereny sportowo-rekreacyjne (ok. 2,5 ha) typu „Orlik”:

  • boisko do piłki nożnej z trybunami,

  • bieżnia lekkoatletyczna,

  • boisko do siatkówki,

  • boisko do koszykówki,

  • 2 boiska do kometki,

  • korty tenisowe,

  • siłownia na powietrzu,

  • stoły do tenisa,

  • stoły do szachów.

Geografia – W szkole istnieją 3 pracownie geograficzne wyposażone w sprzęt multimedialny wykorzystywany regularnie na zajęciach. Nauczyciele pracują głównie metodami aktywnymi. Wiele prac młodzież wykonuje zespołowo, dzięki czemu uczy się samodzielności, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Nauczyciele realizują treści związane z edukacją regionalną, europejską i ekologiczną. Powstały programy autorskie. W związku z wdrażaniem wiedzy w tym zakresie nauczyciele współpracują z wieloma instytucjami. Organizują wiele konkursów i biorą wraz z młodzieżą udział w różnych projektach. Młodzież bierze aktywny udział w warsztatach i seminariach PŁ.

Biblioteka – Jest jedną z największych bibliotek szkolnych w Polsce. Posiadamy zbiór ok. 17000 woluminów, na który składa się literatura popularno-naukowa, beletrystyka, polska i światowa literatura piękna, literatura dla dzieci i młodzieży, poezja, lektury i wiele innych. Udostępnia także podręczniki, z możliwością wypożyczenia na cały rok szkolny. Księgozbiór systematycznie się powiększa dzięki ciągłym zakupom nowości. W tym procesie może uczestniczyć każdy czytelnik poprzez sugerowanie ciekawych tytułów. Dzięki temu biblioteka „żyje” i odpowiada na faktyczne potrzeby czytelnicze. Różnorodność tytułów powoduje, że uczniowie nie wypożyczają książek tylko dla siebie, ale także dla rodziców, dziadków, rodzeństwa.

Czytelnia – jest ważnym miejscem naszej biblioteki. Uczniowie spędzają tu czas na przerwie, na zastępstwach, czytają, odrabiają lekcje, korzystają z komputerów. Biblioteka jest obecnie także centrum multimedialnym, dlatego każdy ma wolny dostęp do Internetu, może pobierać i drukować potrzebne materiały. W czytelni można również skorzystać z encyklopedii, słowników, wydawnictw albumowych, a także materiałów multimedialnych.

Chemia – Na lekcjach chemii kształtujemy w uczniach cechy takie jak systematyczność, staranność w wykonywaniu ćwiczeń i prac domowych, konieczność pracy nad sobą oraz umiejętności prezentacji własnego stanowiska i poszanowania zdania innych, współpracy w zespole, przestrzegania zasad higieny pracy i bezpieczeństwa, dostrzegania zagrożeń wynikających z nieracjonalnego korzystania z zasobów środowiska i podejmowania działań służących poprawie stanu środowiska w skali lokalnej.

Historia -„Historia magistra vitae” Cyceron. Na lekcjach historii poznajemy przeszłość, tak aby zrozumieć nasze teraźniejsze działania i zrozumieć przyszłość. Wspieramy uczniów poprzez działania mające na celu jak najlepsze przygotowanie ich do egzaminów zewnętrznych. Organizujemy wycieczki do miejsc, które mają związek z historią naszego kraju. Wykorzystujemy nowoczesne technologie m.in. tablicę multimedialną.

Informatyka – Przedmioty informatyczne są realizowane w formie podstawowej i rozszerzonej w 3 nowoczesnych pracowniach komputerowych z dostępem do Internetu. W pracowniach obowiązują zasady określone w regulaminie. Zarówno uczniowie Gimnazjum jak i LO mają możliwość zdobywania wiedzy w klasach ze zwiększoną liczbą godzin dydaktycznych. Chętni będą mogli dodatkowo potwierdzić swoje umiejętności zdobywając Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych – ECDL Core. Uczniowie na terenie całej szkoły mogą korzystać z sieci bezprzewodowej Wi-Fi.

Biologia – Zajęcia prowadzone są nie tylko w pracowni biologicznej, także w Palmiarni, ZOO, Ogrodzie Botanicznym, Muzeum Przyrodniczym, na Uniwersytecie Łódzkim i Politechnice Łódzkiej. Ważną rolę odgrywa w naszej szkole edukacja ekologiczna i prozdrowotna.

Sztuka – Program zajęć artystycznych dla gimnazjum to zestaw zagadnień niezbędnych dla edukacji kulturalnej młodego człowieka we współczesnej, tak szybko zmieniającej się, pełnej wydarzeń rzeczywistości. Znajomość podstaw najważniejszych dziedzin kultury i sztuki daje młodemu człowiekowi pełniejsze możliwości poznania samego siebie oraz znalezienie swojego miejsca w najróżniejszych dziedzinach twórczości. Jednym z celów zajęć artystycznych jest dopingowanie do własnej działalności artystycznej. W zajęciach zaproponowano różne formy działalności i kontakty ze środowiskami twórczymi, co w efekcie prowadzi nie tylko do tworzenia, ale także do prezentacji twórczości własnej innym, do świadomego kreowania siebie jako twórcy kultury, do umiejętności czerpania radości z tworzenia.

Strzelectwo – Dwie strzelnice szkolne. W ten sposób poszerzamy naszą bazę sportową zgodnie z zainteresowaniami uczniów i potrzebami szkoły.

baza image
baza image
baza image
baza image
baza image
baza image
baza image
baza image

Dziennik

Zastępstwa

Plan lekcji

Usprawiedl.

Facebook
KALENDARZ SZKOLNY

Copyright © 2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi |Wszelkie prawa zastrzeżone | Administrator strony: admin@zso8.pl