STANISŁAW STASZIC - PATRON ZSO NR 8

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 uzyskał imię Stanisława Staszica uchwałą Rady Miejskiej w styczniu 2006 r. Od tego czasu zarówno gimnazjaliści, jak i licealiści zapoznają się z informacjami o patronie szkoły. Co roku w rocznicę urodzin Stanisława Staszica odbywa się konkurs wiedzy dotyczący jego życia i działalności.


Stanisław Staszic urodził się 6 listopada 1755 r. w Pile w rodzinie mieszczańskiej (ojciec i dziadek byli burmistrzami Piły). Po ukończeniu szkół w Poznaniu, uzyskał święcenia i w 1778 r.został duchownym. Dalsze wykształcenie uzyskał w latach 1779-1781 we Francji i Niemczech. Jeszcze dwukrotnie w latach 1790-1791 oraz 1794-1797 wyjeżdżał za granicę. W latach 1788-1791 był proboszczem w Turobinie. Był wychowawcą synów eks-kanclerza Andrzeja Zamoyskiego.W celach naukowych podróżował po kraju, prowadząc badania geologiczne. Pełnił funkcje państwowe i społeczne.

Staszic był jednym z czołowych reformatorów i uczonych polskiego oświecenia. Filozof, głoszący monistyczną koncepcję rozwoju świata. Działał na rzecz poprawy położenia chłopów, w 1812 w folwarku Jarosławiec zakłada Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie stając się tym samym prekursorem w dziedzinie spółdzielczości w Polsce. Jako zwolennik gruntownych reform systemowych w I Rzeczypospolitej, wspierał piórem zmiany przeprowadzane przez parlament. Od 1808 piastował funkcję prezesa Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W latach 1807-1812 został członkiem Izby Edukacyjnej, od 1815 Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, oraz członkiem Rady Stanu Królestwa Polskiego. Współorganizował szkołę uniwersytecką w Warszawie (1816) oraz Szkołę Akademiczno- Górniczą w Kielcach.

Odegrał ważną rolę w rozwoju przemysłu, działając także jako geolog i badacz natury (w 1825 opublikował informacje o Górach Izerskich i Karkonoszach). W latach 1816-1824 pełnił funkcję dyrektora generalnego Wydziału Przemysłu i Kunsztów Królestwa Kongresowego. Przygotował wówczas plan rozbudowy Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Wznowił eksploatację węgla kamiennego ze złoża Reden na terenie obecnej Dąbrowy Górniczej. Z inicjatywy Staszica powstało wiele obiektów przemysłowych, m.in. pierwsze w Królestwie Polskim huty cynku (4 huty o wspólnej nazwie "Konstanty" – 1816-1822) oraz ośrodki hutnictwa żelaza.

W 1816 został odznaczony Orderem Orła Białego. Był mecenasem i promotorem wynalazcy Abrahama Sterna.

Zmarł 20 stycznia 1826 r. W pogrzebie duchownego uczestniczyło 14 tys. Warszawiaków. Przez niemal cztery lata po śmierci Staszica jego grób był miejscem spotkań warszawskiej młodzieży i członków ruchów patriotycznych.

Dzieła Stanisława Staszica:
• Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego (1787)
• O ziemorództwie karpatów i innych gór i równin Polski (1815)
• O ziemorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski (1815)
• Myśli o równowadze politycznej Europy (1815)
• O przyczynach szkodliwości Żydów (1818)
• Ród Ludzki (pierwsza redakcja ukończona 1792-1796, wyd. frag. wersji wiersz. 1816, całość 1819-1820, nowe poprawione wydanie: WGP, Warszawa 2003.
• O statystyce Polski (1807)
• Krótki rys życia mego (1821)

Więcej informacji o patronie szkoły znajduje się w prezentacji Staszic


Dziennik

Zastępstwa

Plan lekcji

Usprawiedl.

Facebook
KALENDARZ SZKOLNY

Copyright © 2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi | Wszelkie prawa zastrzeżone | Administrator strony: admin@zso8.pl