PEDAGOG

pedagog Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8

mgr Magdalena Pietrzykowska

Kontakt telefoniczny do pedagoga:

42 673 86 83


DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY
Poniedziałek 900 - 1400
Wtorek 900 - 1400
Środa 830 - 1230
Czwartek 1100 - 1500
Piątek 830 - 1230
W dniu zebrań i konsultacji z rodzicami 1700 - 1900

LINKI


Stypendium - dokumentowanie wydatków

Stypendium - wydatki kwalifikowane

Wniosek o zasiłek szkolny

Wniosek o stypendium szkolne

Szkolny Ośrodek Kariery - SZOK

Zaświadczenie w sprawie przyznania nauczania indywidualnego - dla lekarza

Wniosek w sprawie przyznania nauczania indywidualnego-GIM

Wniosek w sprawie przyznania nauczania indywidualnego-LO

Informatory profilaktyczne - narkotyki

Informatory profilaktyczne - poradnik

Informatory profilaktyczne - poradnik dla rodzica

Informatory profilaktyczne - przemoc

Poradnia dla uczniów gimnazjum

Poradnia dla uczniów liceum

Poradnia wspierania rozwoju

Straż Miejska

Komenda Miejska Policji

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Widzewa - Wydział Rodzinny i Nieletnich

Miejski Ośrodek Opieki Społecznej

Urząd Miasta Łodzi

Urząd Miasta Łodzi - stypendia

Urząd Miasta Łodzi - ważne telefony

Rzecznik Praw Dziecka

Odpowiedzialność prawna nieletnich

Nie pozwól dorosnąć przemocy

Fundacja "Dzieci niczyje"


Dziennik

Zastępstwa

Plan lekcji

Usprawiedl.

Facebook
KALENDARZ SZKOLNY

WZORY DRUKÓW DLA NAUCZYCIELI


Diagnoza klas

Objęcie pomocą psychologiczno–pedagogiczną

Karta czynności dla wychowawcy

Karta czynności dla nauczyciela

Karta indywidualnych potrzeb ucznia

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Karta dostosowania wymagań edukacyjnych

Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce

Dostosowanie wymagań edukacyjnych

Specyficzne trudności w uczeniu się

Uczniowie o inteligencji niższej niż przeciętna

Karta indywidualnych potreb ucznia

Plan działań wspierających

Powiadomienie rodzica o 100 godzinach nieobecności nieusprawiedliwionych

Praca z uczniem z ADHD

Wniosek do sądu

Wniosek o przyznanie stypendium

Copyright © 2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi | Wszelkie prawa zastrzeżone | Administrator strony: admin@zso8.pl