Plan lekcji 2017/2018 - Gimnazjum 35
(obowiązuje od 22.01.2018)

2a g

Dzień 1
8:00-8:45
2
8:50-9:35
3
9:45-10:30
4
10:40-11:25
5
11:35-12:20
6
12:40-13:25
7
13:35-14:20
8
14:30-15:15
9
15:20-16:05
10
16:10-16:55
11
17:00-17:45
Po j.pols.
HK
A II 4
biol.
GB
A III 8
wf
WZ
S2
wf
WZ
S1
geogr.
GM
A II 8
rel.
JB
B I 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
GJ
sm1
wf
GJ
A I 4
 
 
 
Wt mat.
BG
A I 6
mat.
BG
A I 6
wos
AU
B III 3
fiz.
Sm
A I 7
j.ang.
KE
B II 9
j.ang.
KE
B II 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ang.
SK
B III 7
j.ang.
SK
B III 7
Śr wf
WZ
S1
wf
WZ
S1
geogr.
GM
A II 8
j.pols.
HK
A II 4
hist.
DS
B III 5
j.niem.
St
B II 6
j.niem.
St
B II 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
GJ
S3
wf
GJ
S3
j.hiszpański
PJ
B III 2
j.hiszpański
PJ
B III 2
Cz mat.
BG
A I 6
plastyka
JW
A II 7
j.pols.
HK
A II 4
j.pols.
HK
A II 4
j.ang.
KE
B II 9
g.w.
BG
A I 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ang.
SK
B III 7
Pi mat.
BG
A I 6
hist.
DS
B III 5
chem.
M_
B I 5
biol.
GB
A III 8
j.pols.
HK
A II 4
j.pols.
HK
A II 4
rel.
JB
B I 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2b g

Dzień 1
8:00-8:45
2
8:50-9:35
3
9:45-10:30
4
10:40-11:25
5
11:35-12:20
6
12:40-13:25
7
13:35-14:20
8
14:30-15:15
9
15:20-16:05
10
16:10-16:55
11
17:00-17:45
Po tech.inf
MA
A I 9
j.pols.
MG
A II 10
j.pols.
MG
A II 10
j.ang.
SK
B III 7
mat.
MA
A I 9
j.niem.
MT
B II 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tech.inf
BE
E II 33
j.ang.
Ja
B II 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt biol.
SmM
A III 8
hist.
DS
B III 5
j.pols.
MG
A II 10
wf
WZ
S2
wf
WZ
S2
geogr.
GM
A II 8
fiz.
Sm
A I 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf

S1
wf

S1
chem.
M_
B I 5
biol.
SmM
A III 8
Śr geogr.
GM
A II 8
biol.
SmM
A III 8
wf
WZ
S2
wf
WZ
S1
rel.
JB
B I 2
rel.
JB
B I 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf

Cp5
wf

S2
 
 
 
 
 
 
Cz  
 
 
 
 
 
mat.
MA
A I 9
mat.
MA
A I 9
chem.
M_
B I 5
j.pols.
MG
A II 10
g.w.
MA
A I 9
plastyka
JW
A II 7
j.niem.
MT
B II 3
 
 
 
 
 
 
j.hiszpański
PJ
B III 2
j.hiszpański
PJ
B III 2
fiz.
Sm
A I 7
tech.inf
MJ
A I 9
Pi j.ang.
SK
B III 7
j.pols.
MG
A II 10
j.pols.
MG
A II 10
wos
Bm
A III 7
hist.
DS
B III 5
mat.
MA
E II 33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ang.
Ja
B II 2

2c g

Dzień 1
8:00-8:45
2
8:50-9:35
3
9:45-10:30
4
10:40-11:25
5
11:35-12:20
6
12:40-13:25
7
13:35-14:20
8
14:30-15:15
9
15:20-16:05
10
16:10-16:55
11
17:00-17:45
Po  
 
 
geogr.
GM
A II 8
wf
DP
S1
wf
DP
S2
wos
Bm
A III 7
j.niem.
St
B II 6
j.pols.
SM
A III 4
j.ang.
Ja
B II 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tech.inf

B II 5
wf
WZ
S2
wf
WZ
S1
j.hiszpański
PJ
B III 2
j.ang.
BB
B II 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
j.pols.
SM
A III 4
biol.
SmM
A III 8
biol.
SmM
A III 8
mat.
MJ
A I 4
mat.
MJ
A I 4
WF-STRZ
BE
strz1
WF-STRZ
BE
strz1
 
 
 
WF-PS
ZS
S3
WF-PS
ZS
S2
WF-PS
ZS
S1
 
 
 
 
 
 
Śr wf
DP
S2
wf
DP
sm1
fiz.
Sm
A I 7
j.pols.
SM
A III 4
chem.
PM
B I 3
hist.
DS
B III 5
WF-STRZ

strz1
WF-STRZ
BE
strz1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
WZ
S1
wf
WZ
S1
WF-PS
ZS
Cp6
WF-PS
ZS
S3
WF-PS
ZS
S3
Cz  
 
 
j.pols.
SM
A III 4
j.pols.
SM
A III 4
hist.
DS
B III 5
j.niem.
St
B II 6
mat.
MJ
A I 4
mat.
MJ
A I 4
g.w.
MJ
A I 4
tech.inf
Sm
E II 33
 
 
 
 
 
 
j.hiszpański
PJ
B III 2
 
 
 
 
 
 
tech.inf
MJ
A I 9
Pi  
 
 
WF-STRZ

strz1
WF-STRZ

strz1
chem.
PM
B I 3
plastyka
BB
B II 1
j.ang.
Ja
B II 2
j.pols.
SM
A III 4
rel.
JB
B I 2
rel.
JB
B I 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ang.
BB
B II 1
 
 
 
 
 
 

2d g

Dzień 1
8:00-8:45
2
8:50-9:35
3
9:45-10:30
4
10:40-11:25
5
11:35-12:20
6
12:40-13:25
7
13:35-14:20
8
14:30-15:15
9
15:20-16:05
10
16:10-16:55
11
17:00-17:45
Po WF-PR
RS
ANIL-1
WF-PR
RS
S2
tech.inf
MA
A I 9
j.ros.
Dj
B II 7
j.pols.
MG
A II 10
j.pols.
MG
A II 10
plastyka
BB
B II 1
hist.
DS
B III 5
rel.
JB
B I 2
rel.
JB
B I 2
 
 
 
tech.inf

B II 5
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
biol.
SmM
A III 8
biol.
SmM
A III 8
j.pols.
MG
A II 10
geogr.
GM
A II 8
mat.
DW
B I 1
mat.
DW
B I 1
t
RS
sm1
t
RS
sm1
wf
RS
ANIL-1
 
 
 
Śr wf
RS
sm1
WF-PR
RS
ANIL-1
WF-PR
RS
ANIL-1
j.ang.
Ja
B II 2
j.ang.
Ja
B II 2
j.pols.
MG
A II 10
j.ros.
Dj
B II 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz  
 
 
wos
AU
B III 3
g.w.
DS
B III 5
mat.
DW
B I 1
mat.
DW
B I 1
fiz.
Sm
B II 5
t
RS
sm1
t
RS
sm1
wf
RS
S1
 
 
 
 
 
 
Pi WF-PR
RS
ANIL-1
WF-PR
RS
S3
hist.
DS
B III 5
chem.
M_
B I 5
j.pols.
MG
A II 10
j.pols.
MG
A II 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
RS
ANIL-1

3a g

Dzień 1
8:00-8:45
2
8:50-9:35
3
9:45-10:30
4
10:40-11:25
5
11:35-12:20
6
12:40-13:25
7
13:35-14:20
8
14:30-15:15
9
15:20-16:05
10
16:10-16:55
11
17:00-17:45
Po mat.
BG
A I 6
tech.inf

Cp5
j.pols.
HK
A II 4
wos
AU
B III 3
wf
WZ
S1
wf
WZ
S2
j.niem.
MT
B II 3
j.niem.
MT
B II 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tech.inf
MA
A I 9
wf
DP
S2
wf
DP
S1
j.hiszpański
PJ
B III 2
j.hiszpański
PJ
B III 2
Wt edb
GJ
B I 12
hist.
AU
B III 3
j.ang.
KE
B II 9
biol.
SmM
A III 8
rel.
JB
B I 2
rel.
JB
B I 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ang.
Ja
B II 2
 
 
 
 
 
 
Śr mat.
BG
A I 6
j.pols.
HK
A II 4
j.pols.
HK
A II 4
wos
AU
B III 3
fiz.
Sm
A I 7
zaj.technicz
PM
B I 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ang.
Ja
B II 2
Cz  
 
 
g.w.
HK
A II 4
wf
WZ
Cp5
wf
WZ
S2
hist.
AU
B III 3
chem.
M_
B I 5
mat.
BG
A I 6
mat.
BG
A I 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
DP
S2
wf
DP
S1
Pi zaj.technicz
PM
B I 3
geogr.
KW
A II 8
j.pols.
HK
A II 4
j.pols.
HK
A II 4
j.ang.
KE
B II 9
j.ang.
KE
B II 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ang.
Ja
B II 2
 
 
 

3b g

Dzień 1
8:00-8:45
2
8:50-9:35
3
9:45-10:30
4
10:40-11:25
5
11:35-12:20
6
12:40-13:25
7
13:35-14:20
8
14:30-15:15
9
15:20-16:05
10
16:10-16:55
11
17:00-17:45
Po biol.
GB
A III 8
j.ang.
BB
B II 1
j.ang.
BB
B II 1
tech.inf

B II 5
wf
MW
Cp5
wf
MW
Cp5
mat.
MA
E II 33
j.pols.
SM
A III 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ang.
Ja
B II 2
j.ang.
Ja
B II 2
tech.inf
MA
A I 9
wf
DP
S2
wf
DP
S1
Wt mat.
MA
E II 33
mat.
MA
E II 33
chem.
M_
B I 5
edb
GJ
B I 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
rel.
JB
B I 2
rel.
JB
B I 2
geogr.
GM
A II 8
fiz.
Sm
A I 7
zaj.technicz
PM
B I 3
zaj.technicz
PM
B I 3
tech.inf

Cp6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz j.pols.
SM
A III 4
hist.
DS
B III 5
wf
MW
S1
wf
MW
B I 12
mat.
MA
A I 9
mat.
MA
A I 9
j.niem.
St
B II 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
DP
S2
wf
DP
S1
j.hiszpański
PJ
B III 2
tech.inf
MA
E II 33
Pi j.niem.
St
B II 6
j.ang.
BB
B II 1
j.pols.
SM
A III 4
j.pols.
SM
A III 4
g.w.
M_
B I 5
wos
Bm
A III 7
hist.
DS
B III 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.hiszpański
PJ
B III 2
j.ang.
Ja
B II 2

3c g

Dzień 1
8:00-8:45
2
8:50-9:35
3
9:45-10:30
4
10:40-11:25
5
11:35-12:20
6
12:40-13:25
7
13:35-14:20
8
14:30-15:15
9
15:20-16:05
10
16:10-16:55
11
17:00-17:45
Po j.pols.
SM
A III 4
j.pols.
SM
A III 4
wos
Bm
A III 7
geogr.
GM
A II 8
fiz.
Sm
A I 7
hist.
DS
B III 5
WF-PN
WZ
S2
WF-PN
WZ
S1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
DP
S3
wf
DP
sm1
Wt rel.
WK
B I 3
rel.
WK
B I 3
j.pols.
SM
A III 4
mat.
DW
B I 1
mat.
DW
B I 1
edb
WZ
S2
biol.
SmM
A III 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WF-PS

S1
WF-PS

S2
Śr zaj.technicz
PM
B I 3
zaj.technicz
PM
B I 3
j.ang.
BB
B II 1
chem.
PM
B I 3
j.pols.
SM
A III 4
wf
DP
S3
wf
DP
sm1
WF-PN
WZ
S1
WF-PN
WZ
S2
 
 
 
 
 
 
j.ang.
Ja
B II 2
wf
TM
Cp5
wf
TM
S1
WF-PS

S2
 
 
 
Cz WF-PN
WZ
Cp5
WF-PN
WZ
sm1
j.ros.
Dj
B II 7
j.ros.
Dj
B II 7
g.w.
JW
A II 7
mat.
DW
B I 1
mat.
DW
B I 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WF-PS

S1
WF-PS

S2
j.hiszpański
PJ
B III 2
j.hiszpański
PJ
B III 2
wf
TM
S1
 
 
 
 
 
 
j.niem.
St
B II 6
j.niem.
St
B II 6
 
 
 
Pi wf
TM
sm1
zaj.technicz
PM
j.ang.
BB
B II 1
j.ang.
BB
B II 1
chem.
PM
B I 3
hist.
DS
B III 5
tech.inf
MA
E II 33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WF-PS

Cp5
j.ang.
Ja
B II 2
j.ang.
Ja
B II 2
tech.inf
BE
B II 5

3d g

Dzień 1
8:00-8:45
2
8:50-9:35
3
9:45-10:30
4
10:40-11:25
5
11:35-12:20
6
12:40-13:25
7
13:35-14:20
8
14:30-15:15
9
15:20-16:05
10
16:10-16:55
11
17:00-17:45
Po mat.
BA
B I 3
mat.
BA
B I 3
j.pols.
SZ
B III 1
fiz.
Sm
E II 33
hist.
DS
B III 5
edb
GJ
A I 4
WF-PR
ZK
ANIL-2
WF-PR
ZK
S3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WF-PR
TM
S1
WF-PR
TM
S2
Wt rel.
JB
B I 2
rel.
JB
B I 2
tech.inf
MA
A I 9
j.ang.
Ja
B II 2
j.pols.
SZ
B III 1
j.pols.
SZ
B III 1
WF-PR
ZK
S1
WF-PR
ZK
S3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tech.inf
BE
B II 5
j.ang.
KE
B II 9
WF-PR
TM
S2
WF-PR
TM
Cp5
Śr biol.
SmM
A III 8
j.pols.
SZ
B III 1
chem.
PM
B I 3
geogr.
GM
A II 8
g.w.
Dj
B II 7
wf
ZK
sm1
wf
ZK
S3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
TM
Cp5
wf
TM
S1
Cz WF-PR
ZK
S3
WF-PR
ZK
S1
j.ang.
Ja
B II 2
j.ang.
Ja
B II 2
hist.
DS
B III 5
j.ros.
Dj
B II 7
j.ros.
Dj
B II 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
ZK
S3
WF-PR
TM
S2
WF-PR
TM
Cp5
j.ros.
Dj
B II 7
j.ros.
Dj
B II 7
j.ang.
KE
B II 9
j.ang.
KE
B II 9
wf
TM
S1
Pi wf
ZK
S3
wos
Bm
A III 7
chem.
PM
B I 3
mat.
BA
mat.
BA
zaj.technicz
PM
B I 3
zaj.technicz
PM
B I 3
zaj.technicz
PM
B I 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
TM
sm1