Plan lekcji 2018/2019 - Gimnazjum 35
(obowiązuje od 14.01.2019)

3a g

Dzień 0
7:15-8:00
1
8:00-8:45
2
8:50-9:35
3
9:45-10:30
4
10:40-11:25
5
11:35-12:20
6
12:40-13:25
7
13:35-14:20
8
14:30-15:15
9
15:20-16:05
10
16:10-16:55
11
17:00-17:45
12
20:00-20:45
Po  
 
 
tech.inf
MA
E II 33
wos
AU
B III 3
mat.
BG
A I 6
edb
GJ
B I 12
j.pols.
HK
A II 4
rel.
JB
B I 2
rel.
JB
B I 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tech.inf
BE
A I 9
 
 
 
 
 
 
tech.inf

B II 5
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
mat.
BG
A I 6
mat.
BG
A I 6
tech.inf
MA
E II 33
fiz.
M_
B I 5
wf
WZ
S2
wf
WZ
S2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tech.inf
BE
A I 9
wf
DP
S3
wf
DP
S3
tech.inf

B II 5
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
hist.
DS
B III 5
j.ang.
EK
A II 12
j.ang.
EK
A II 12
j.pols.
HK
A II 4
j.niem.
St
B II 6
chem.
M_
B I 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ang.
BB
B II 1
j.ang.
BB
B II 1
j.hiszpański
PJ
B III 2
Cz  
 
 
j.pols.
HK
A II 4
hist.
DS
B III 5
geogr.
AK
A II 8
wf
WZ
S2
wf
WZ
S2
mat.
BG
A I 6
g.w.
BG
A I 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
DP
S3
wf
DP
S3
Pi  
 
 
j.pols.
HK
A II 4
j.pols.
HK
A II 4
j.niem.
St
B II 6
j.ang.
EK
A II 12
biol.
MS
A III 10
zaj.technicz
MA
E II 33
zaj.technicz
MA
E II 33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.hiszpański
PJ
B III 2
j.ang.
BB
B II 1

3b g

Dzień 0
7:15-8:00
1
8:00-8:45
2
8:50-9:35
3
9:45-10:30
4
10:40-11:25
5
11:35-12:20
6
12:40-13:25
7
13:35-14:20
8
14:30-15:15
9
15:20-16:05
10
16:10-16:55
11
17:00-17:45
12
20:00-20:45
Po  
 
 
wos
Bm
A III 7
j.pols.
SM
A III 4
j.pols.
SM
A III 4
mat.
MA
E II 33
mat.
MA
E II 33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
wf
WZ
S1
wf
WZ
S1
chem.
KA
A III 8
mat.
MA
E II 33
tech.inf
MA
E II 33
tech.inf
MA
E II 33
zaj.technicz
MA
E II 33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
GJ
S3
wf
GJ
S3
tech.inf

B II 5
tech.inf

B II 5
 
 
 
 
 
 
tech.inf
BE
A I 9
tech.inf
BE
A I 9
Śr  
 
 
 
 
 
edb
GJ
B I 12
j.pols.
SM
A III 4
wf
WZ
S1
geogr.
AK
A II 8
j.ang.
BB
B II 1
j.niem.
St
B II 6
j.niem.
St
B II 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
GJ
S3
j.ang.
Ja
B II 2
j.hiszpański
PJ
B III 2
j.hiszpański
PJ
B III 2
Cz  
 
 
 
 
 
j.pols.
SM
A III 4
hist.
DS
B III 5
j.ang.
BB
B II 1
fiz.
M_
B I 5
g.w.
MA
E II 33
wf
WZ
S1
PN-dodatk.
WZ
S1
PN-dodatk.
WZ
S1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ang.
Ja
B II 2
wf
GJ
sm1
Pi  
 
 
mat.
MA
E II 33
mat.
MA
E II 33
zaj.technicz
MA
E II 33
biol.
KA
A III 8
hist.
DS
B III 5
j.ang.
BB
B II 1
rel.
JB
B I 2
rel.
JB
B I 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ang.
Ja
B II 2
 
 
 
 
 
 

3c g

Dzień 0
7:15-8:00
1
8:00-8:45
2
8:50-9:35
3
9:45-10:30
4
10:40-11:25
5
11:35-12:20
6
12:40-13:25
7
13:35-14:20
8
14:30-15:15
9
15:20-16:05
10
16:10-16:55
11
17:00-17:45
12
20:00-20:45
Po  
 
 
j.pols.
SM
A III 4
tech.inf
MA
E II 33
j.ang.
Ja
B II 2
WF-STRZ
BE
A I 9
WF-STRZ
BE
A I 9
WF-STRZ
BE
A I 9
wos
Bm
A III 7
rel.
JB
B I 2
rel.
JB
B I 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tech.inf
BE
A I 9
j.ang.
BB
B II 1
WF-PS
DP
S1
WF-PS
MW
S1
WF-PS
MW
S1
 
 
 
 
 
 
tech.inf

B II 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
mat.
MJ
A I 4
mat.
MJ
A I 4
fiz.
M_
B I 5
chem.
KA
A III 8
wf
WZ
S2
wf
WZ
S2
PS - SOS
MW
S2
PS - SOS
MW
S2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
MW
S1
wf
MW
S1
Śr  
 
 
 
 
 
hist.
DS
B III 5
edb
GJ
B I 12
j.pols.
SM
A III 4
j.pols.
SM
A III 4
j.niem.
St
B II 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.hiszpański
PJ
B III 2
Cz  
 
 
j.ang.
Ja
B II 2
j.ang.
Ja
B II 2
j.pols.
SM
A III 4
wf
WZ
S2
wf
WZ
S2
geogr.
AK
A II 8
mat.
MJ
A I 4
mat.
MJ
A I 4
g.w.
MJ
A I 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ang.
BB
B II 1
j.ang.
BB
B II 1
wf
MW
S1
wf
MW
S1
Pi  
 
 
WF-STRZ

Cp5
WF-STRZ

Cp5
WF-STRZ
BE
A I 9
j.niem.
St
B II 6
biol.
KA
A III 8
fiz.
M_
B I 5
hist.
DS
B III 5
zaj.technicz
MA
E II 33
zaj.technicz
MA
E II 33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WF-PS
DP
S3
WF-PS
WU
S1
WF-PS
WU
S1
j.hiszpański
PJ
B III 2

3d g

Dzień 0
7:15-8:00
1
8:00-8:45
2
8:50-9:35
3
9:45-10:30
4
10:40-11:25
5
11:35-12:20
6
12:40-13:25
7
13:35-14:20
8
14:30-15:15
9
15:20-16:05
10
16:10-16:55
11
17:00-17:45
12
20:00-20:45
Po  
 
 
geogr.
AK
A II 8
j.pols.
MG
A II 10
j.pols.
MG
A II 10
j.ang.
Ja
B II 2
j.ang.
Ja
B II 2
edb
GJ
B I 12
t
RS
sm2
t
RS
sm2
wf
RS
ANIL-1
wf
RS
ANIL-1
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
wf
RS
S2
t
RS
sm2
t
RS
sm2
mat.
DW
B I 1
mat.
DW
B I 1
fiz.
M_
B I 5
geogr.
AK
A II 8
zaj.technicz
MA
E II 33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr WF-PR
RS
ANIL-1
WF-PR
RS
ANIL-1
WF-PR
RS
ANIL-1
j.pols.
MG
A II 10
tech.inf

B II 5
biol.
KA
A III 8
j.ros.
Dj
B II 7
j.ros.
Dj
B II 7
chem.
KA
A III 8
chem.
KA
A III 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tech.inf
BE
A I 9
Cz  
 
 
mat.
DW
B I 1
mat.
DW
B I 1
j.ang.
Ja
B II 2
hist.
DS
B III 5
g.w.
DS
B III 5
j.pols.
MG
A II 10
t
RS
sm2
t
RS
sm2
wf
RS
S1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi WF-PR
RS
ANIL-1
WF-PR
RS
ANIL-1
WF-PR
RS
ANIL-1
biol.
KA
A III 8
zaj.technicz
MA
E II 33
wos
AU
B III 3
hist.
DS
B III 5
rel.
JB
B I 2
rel.
JB
B I 2