PSYCHOLOG

psycholog Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8

mgr Dorota Jakuszewska

Kontakt telefoniczny do psychologa:

42 673 86 83


DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY
Środa800 - 1200
Czwartek1300 - 1700
Piątek1400 - 1700

LINKI


Stypendium - dokumentowanie wydatków

Stypendium - wydatki kwalifikowane

Szkolny Ośrodek Kariery - SZOK

Karta indywidualnych potreb ucznia

Zaświadczenie w sprawie przyznania nauczania indywidualnego - dla lekarza

Wniosek w sprawie przyznania nauczania indywidualnego-GIM

Wniosek w sprawie przyznania nauczania indywidualnego-LO

Informatory profilaktyczne - narkotyki

Informatory profilaktyczne - poradnik

Informatory profilaktyczne - poradnik dla rodzica

Informatory profilaktyczne - przemoc

Poradnia dla uczniów gimnazjum

Poradnia dla uczniów liceum

Poradnia wspierania rozwoju

Straż Miejska

Komenda Miejska Policji

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Widzewa - Wydział Rodzinny i Nieletnich

Bank Żywności

Miejski Ośrodek Opieki Społecznej

Urząd Miasta Łodzi

Urząd Miasta Łodzi - stypendia

Urząd Miasta Łodzi - ważne telefony

Rzecznik Praw Dziecka

Odpowiedzialność prawna nieletnich

Nie pozwól dorosnąć przemocy

Fundacja "Dzieci niczyje"

Regulamin Projektu Doradztwa Zawodowego 35 Gimnazjum


Dziennik

Zastępstwa

Plan lekcji

Usprawiedl.

Facebook
KALENDARZ SZKOLNY

WZORY DRUKÓW DLA NAUCZYCIELI


Karta czynności dla wychowawcy

Karta czynności dla nauczyciela

Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce

Dostosowanie wymagań edukacyjnych

Specyficzne trudności w uczeniu się

Uczniowie o inteligencji niższej niż przeciętna

Karta indywidualnych potreb ucznia

Plan działań wspierających

Powiadomienie rodzica o 100 godzinach nieobecności nieusprawiedliwionych

Praca z uczniem z ADHD

Wniosek do sądu

Wniosek o przyznanie stypendium

Copyright © 2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi | Wszelkie prawa zastrzeżone | Administrator strony: admin@zso8.pl